لیست تمام زیرنویس های فارسی موجود

Poster

Candle in the Tomb (鬼吹灯之精绝古城)

  • Year: 2016This is farsi/persian subtitles list . for English subtitles list click here


  • زيرنويس با امتياز خوب
  • بدون امتياز
  • مشاهده شده
    نام زيرنويس         زبان زيرنويس Files H.I.     مترجم
Farsi/Persian Candle.in.the.Tomb.E02  
Web: MovieBan.Net | Telegram ID: @MovieBan 
Farsi/Persian Candle.in.the.Tomb.E01  
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | ترجمه مووی بان